Ułatwienia dostępu

Strona główna » Przetargi » Sukcesywna dostawa koagulantu PAX18 do wspomagania procesu oczyszczania ścieków w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie przy ul. Ekologicznej 5 w Gminie Andrespol – na rok 2023

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Sukcesywna dostawa koagulantu PAX18 do wspomagania procesu oczyszczania ścieków w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie przy ul. Ekologicznej 5 w Gminie Andrespol – na rok 2023

Print Friendly, PDF & Email

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10 – zachęca Państwa do składania ofert na Dostawę – Zamówienie pod nazwą:

,,Sukcesywna dostawa ~ 11 m3 koagulantu PAX18 dla Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie  – przy ul. Ekologicznej 5 w roku 2023″.

Informujemy, iż ostateczny termin składania pisemnych ofert – został wyznaczony na dzień 03 kwietnia 2023r. do godziny 10:00 (poniedziałek). 

Poniżej, znajdują się:  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik – Zaproszenie / SWZ) oraz formularze do pobrania (Załączniki nr 1,2,3):

ZAPROSZENIE/SWZ DOSTAWA PAX 18 dla GOŚ W KRASZEWIE

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY PAX 18

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY na PAX18 dla GOŚ w Kraszewie

Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE Wykonawcy PAX18 

Zachęcamy do wzięcia udziału w Zamówieniu