Ułatwienia dostępu

Strona główna » Przetargi

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Przetargi

Print Friendly, PDF & Email

16 GRUDNIA 2022r. 

Zamawiający, zaprasza do składania ofert na Usługę:

,,Dostawa Paliw płynnych dla Z.G.K. w Andrespolu na rok 2023″

OGŁOSZENIE: 

OGŁOSZENIE

SWZ PALIWA PŁYNNE NA ROK 2023

ZAŁ. NR 1 – IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA 

ZAŁ. NR 2 – FORMULARZ OFERTY

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE

ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE

ZAŁ. NR 5 – OŚWIADCZENIE

ZAŁ. NR 6 – WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 7- OŚWIADCZENIE

Informujemy, iż termin składania ofert, został wyznaczony na dzień:

27 grudnia 2022r. do godz.: 10:00 (wtorek)

 INFORMACJA O PRZEZNACZONEJ KWOCIE

INFORMACJA O KWOCIE

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

INFORMACJA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

ZAWIADOMIENIE


12 GRUDNIA 2022r.

Zamawiający, zaprasza do składania ofert na Usługę:

,, Wywóz wozami asenizacyjnymi nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i dołów kloacznych, zlokalizowanych na terenie Gminy Andrespol, przynależnych do budynków komunalnych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu i zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie GOSIR w Wiśniowej Górze przy ulicy Tuszyńskiej 113 – na rok 2023″.

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

ZAŁ NR 1 FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ NR 2 WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY NR 1

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY NR 2

ZAŁ. NR 3 OŚWIADCZENIE

Informujemy, iz termin składania ofert został wyznaczony na dzień: 

20 grudnia 2022r. do godz.: 10:00 (wtorek).

07 GRUDNIA 2022r.

Zamawiający zaprasza do składania ofert na Dostawę:

,, Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu na rok 2023″.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

SWZ PALIWO PŁYNNE

ZAŁ. NR 1 identyfikator postępowania 

ZAŁ. NR 2 formularz ofertowy

ZAŁ. NR 3

ZAŁ. NR 4

ZAŁ. NR 5

ZAŁ. NR 6 WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 7

Informujemy, iż termin składania ofert został wyznaczony na dzień:

16 grudnia 2022r. do godziny: 10:00 (piątek)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

UNIEWAŻNIENIE


06 GRUDNIA 2022r.

Zamawiający, zaprasza do składania ofert na realizację Usługi, pn.:

,,Sukcesywna dostawa do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie przy ul. Ekologicznej 5, Flokulantu emulsyjnego do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych na prasie MONOBELT typ NP08 firmy EKOFINN”. 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAŁ. NR 1 FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ. NR 2 WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 3 OŚWIADCZENIE

Informujemy, iż termin składania ofert został wyznaczony na dzień: 

19 grudnia 2022r. do godziny 10:00 (poniedziałek)

wyjaśnienie treści SWZ


30 LISTOPADA 2022r.

Zamawiający, zaprasza do składania ofert na realizację Usługi:

,,Świadczenie usług koparko-ładowarką w zakresie robót wodociągowo-kanalizacyjnych i drogowych (w tym usuwanie awarii) w roku 2023″.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

zał. nr 1 formularz oferty

zał. nr 2 wykaz osób

zał. nr 3 wzór umowy

zał. nr 4 oświadczenie

Informujemy, iż ostateczny termin składania ofert, wyznaczono na dzień:

12 grudnia 2022r. do godziny 10:00 (poniedziałek).

informacja z otwarcia ofert:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

zawiadomienie:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


21 LISTOPADA 2022r.

Zamawiający, zaprasza do składania ofert na realizację Dostawy pn.:

,,Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu na rok 2023″. 

Wyjaśnienie do treści SWZ DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH ROK 2023:

wyjaśnienie do treści SWZ dostawa paliw rok 2023

zmiana ogłoszenia Paliwa na rok 2023

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PALIWO na rok 2023

SWZ PALIWO rok 2023

ZAŁ NR 1 identyfikator postępowania PALIWO rok 2023

ZAŁ. NR 2 FORMULARZ OFERTY

ZAŁ NR 3 OŚWIADCZENIE 

ZAŁ NR 4 OŚWIADCZENIE 

ZAŁ NR 5 OŚWIADCZENIE 

ZAŁ NR 6 WZÓR UMOWY PALIWO 

ZAŁ NR 7 OŚWIADCZENIE 

Informujemy, iż ostateczny termin składania ofert został wyznaczony na dzień:

07 grudnia 2022r. do godz.: 10:00 (środa).

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA