Ułatwienia dostępu

Strona główna » Opublikowane artykuły admin (Strona 14)

admin

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

TARYFY obowiązujące do 14.02.2019 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu informuje, że na podstawie Uchwał Rady Gminy nr XXXV/347/17 oraz XXXV/346/17 ceny brutto za pobór wody i odprowadzanie ścieków oraz abonament od 1.05.2017 r. przy aktualnej stawce VAT wynoszącej 8%, wynoszą:

 • Pobór wody – 2,62 zł/m3
 • Opłata abonamentowa – 1,00 zł/miesiąc
 • Odprowadzanie ścieków – 3,52 zł/m3

W przypadku zmiany stawki VAT, ceny brutto ulegną zmianie.

Płatności prosimy dokonywać w podanych poniżej okresach na konto Zakładu w BS Andrespol na nr. 57 8781 0006 0000 0550 2000 0010.

TERMINY PŁATNOŚCI:

 • za I okres płatności do 28.02
 • za II okres płatności do 30.04
 • za II okres płatności do 30.06
 • za IV okres płatności do 31.08
 • za V okres płatności do 31.10
 • za VI okres płatności do 20.12

OGŁOSZENIE

W związku z dopuszczeniem do użytkowania kanalizacji sanitarnej informujemy mieszkańców w:

 • Wiśniowej Górze – dotyczy ulic: Borowej (do wysokości ul. Konopnickiej), Sosnowej, Wspólnej, Zagajnikowej, Kolorowej, Błotnistej;
 • Justynowie – dotyczy ulic: Staszica, Korczaka, Moniuszki, Nowej (od ul. Ciesielskiego do ul.Głównej);

że od dnia 22.10.2018 r w godzinach pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu

z/s w Wiśniowej Górze można zgłaszać się po warunki techniczne na podłączenie się do kanału sanitarnego.

Prosimy o dostarczenie aktu własności – do wglądu.

Informacja

W związku z wejściem w życie europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), Zakład Gospodarki Komunalnej  zaprasza wszystkich odbiorców do aktualizacji zawartych umów na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków. W tym celu należy udokumentować prawo własności do dysponowania nieruchomością łącznie z aktualnym odczytem wodomierza.

W celu otrzymywania faktur dotyczących płatności za usługi wodno – kanalizacyjne drogą elektroniczną, konieczne jest dostarczenie do siedziby Zakładu, pokój Nr 6 uzupełnionego oświadczenia – akceptacji:

Korespondencję dotyczącą rozliczeń należy kierować na adres e-mail: faktury@zgk.andrespol.pl 

1 13 14