Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze

Piekarniczej 6/10 w Wiśniowa Góra

95 - 020  Andrespol

e-mail: zgk@andrespol.pl

 

dyrektor: mgr inż. Piotr Wilk

 

tel.: 42 213 24 57; 42 213 24 06, lub 535 526 367

sekretariat                                                       wew. 7

gospodarka mieszkaniowa                             wew. 1

rozliczanie opłat za wodę i ścieki                  wew. 2

dział techniczny                                             wew. 3

kasa, dzierżawy                                              wew. 4

 

Konserwatorzy ujęć wody:

 

Janówka

Justynów                                Stanisław Kopacz; tel. 501-289-099

Kraszew

 

Bedoń

Stróża                                    Paweł Garnys; tel. 602-743-945

Wiśniowa Góra

 

Gminna Oczyszczalnia Ścieków, Kraszew ul. Ekologiczna 5; tel. 42 213 23 60

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 1500 -1700.

 

 
Godziny pracy

Poniedziałek:              730 - 1530

Wtorek:                      830 - 1700

Środa:                         730 - 1530

Czwartek:                   730 - 1530

Piątek:                         730 – 1500


od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Rejestr Dłużników
×