Ułatwienia dostępu

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana
Print Friendly, PDF & Email

Zamawiający, zaprasza do składania ofert na Usługę:

,, Wywóz wozami asenizacyjnymi nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i dołów kloacznych, zlokalizowanych na terenie Gminy Andrespol, przynależnych do budynków komunalnych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu i zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie GOSIR w Wiśniowej Górze przy ulicy Tuszyńskiej 113 – na rok 2023″.

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

ZAŁ NR 1 FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ NR 2 WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY NR 1

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY NR 2

ZAŁ. NR 3 OŚWIADCZENIE

Informujemy, iż termin składania ofert został wyznaczony na dzień: 

20 grudnia 2022r. do godz.: 10:00 (wtorek).