Ułatwienia dostępu

Strona główna » 2023 (Strona 3)

2023

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO W POSTACI – UŻYWANEGO, DWUKOMOROWEGO ZBIORNIKA NA CIECZE SPOŻYWCZE

 Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ul. Piekarniczej 6/10, zaprasza Państwa do wzięcia udziału i złożenia pisemnych ofert na zakup – używanego, dwukomorowego zbiornika na ciecze spożywcze.

Poniżej znajdują się – Szczegóły dotyczące przedmiotu sprzedaży (ZAPROSZENIE) oraz formularze do pobrania (Załącznik nr 1, załącznik nr 2):

ZAPROSZENIE

Załącznik Nr 1 formularz oferty zbiornik

Załącznik Nr 2 Oświadczenie

Zdjęcia zbiornika:

 

Pisemne oferty należy składać do dnia 23 czerwca 2023r. do godz. 10:00.

Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23 czerwca 2023r. o godzinie 10:30.

Zapraszamy Państwa do składania ofert.

 

 

,,OCHRONA MIENIA GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI ,,RELAKS” W WIŚNIOWEJ GÓRZE – II PÓŁROCZE 2023r.”

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ul. Piekarniczej 6/10, zaprasza Państwa do składania pisemnych ofert w przedmiocie zamówienia dotyczącym Usługi:

,,Ochrona Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji ,, Relaks” w Wiśniowej Górze – II półrocze 2023r.”

Informujemy, iż termin do składania pisemnych ofert – został wyznaczony na dzień 05 czerwca 2023r. do godz. 10:00 (poniedziałek). 

Poniżej znajdują się: Zaproszenie/Szczegółowy Opis Zamówienia (załącznik: Zaproszenie/SWZ) oraz formularze do pobrania ( Załączniki 1-11).

ZAPROSZENIE – SWZ Ochrona mienia GOSIR – Relaks w Wiśniowej Górze 2023r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ formularz oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ Oświadczenie Wykonawcy Załącznik do UMOWY zał. 6 Klauzula informacyjna RODO

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ Oświadczenie Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4, 4a DO SWZ Oświadczenia Wyonawcy 

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ Oświadczenie Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ Wykaz zrealizowanych usług Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ Wykaz osób

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ Zobowiązanie Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ Oświadczenie Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWZ – WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SWZ Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik do UMOWY zał. 4

Załącznik do UMOWY zał. 6 Klauzula informacyjna RODO

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w zamówieniu Publicznym.

UWAGA!!!

Z dniem 15 maja plac zabaw w Janówce zostaje oddany do użytkowania.

UWAGA!!!

Z dniem 29 kwietnia plac zabaw w Justynowie zostaje oddany do użytkowania.

UWAGA!!!

ZE WZGLĘDU NA ZŁY STAN TECHNICZNY URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH PLACE ZABAW W:

  • JUSTYNOWIE,
  • JANÓWCE,
  • NOWYM BEDONIU,
  • BEDONIU PRZYKOŚCIELNYM
  • KRASZEWIE

ZOSTAŁY WYŁĄCZONE Z UŻYTKOWANIA OD DNIA 24 KWIETNIA 2023ROKU DO ODWOŁANIA.

1 2 3 4 5