STAWKI TARYF

ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WA.RET.070.1.304.6.2018 na podstawie art.104 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 24c ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152, 1629) została zatwierdzona taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Andrespol.

 Stawki obowiązujące od dnia 15.02.2021 r. przy aktualnej stawce VAT wynoszącej 8%:

 1. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

   Grupa W1 – odbiorcy opomiarowani:

         Cena wody – 2,83 zł/ m3, stawka opłaty abonamentowej – 1,77 zł/odb/m-c;

   Grupa W2 – odbiorcy rozliczani w formie przeciętnych norm zużycia wody:

        Cena wody – 2,83 zł/ m3, stawka opłaty abonamentowej – 1,34 zł/odb/m-c;

 1. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

    Grupa K1 – Wszyscy odbiorcy:

        Cena odprowadzania ścieków – 4,29 zł/m3

 W przypadku zmiany stawki VAT, ceny brutto ulegną zmianie.

Płatności prosimy dokonywać w podanych poniżej okresach na konto Zakładu w BS Andrespol na nr. 57 8781 0006 0000 0550 2000 0010 podając w tytule przelewu nr umowy/nr nabywcy, wskazanie wodomierza oraz adres posesji której dotyczy płatność.

TERMINY PŁATNOŚCI:

 • za   I okres płatności do 28.02
 • za  II okres płatności do 30.04
 • za  II okres płatności do 30.06
 • za IV okres płatności do 31.08
 • za  V okres płatności do 31.10
 • za VI okres płatności do 20.12

 

 

STAWKI TARYF- obowiązują do 14.02.2020r

ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WA.RET.070.1.304.6.2018 na podstawie art.104 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 24c ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152, 1629) została zatwierdzona taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Andrespol.

 

Stawki obowiązujące od dnia 15.02.2020 r. przy aktualnej stawce VAT wynoszącej 8%:

I. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

   Grupa W1 – odbiorcy opomiarowani:

         Cena wody – 2,74 zł/ m3, stawka opłaty abonamentowej – 1,72 zł/odb/m-c;

   Grupa W2 – odbiorcy rozliczani w formie przeciętnych norm zużycia wody:

        Cena wody – 2,74 zł/ m3, stawka opłaty abonamentowej – 1,33 zł/odb/m-c;

 II. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

    Grupa K1 – Wszyscy odbiorcy:

        Cena odprowadzania ścieków – 4,12 zł/m3

 

W przypadku zmiany stawki VAT, ceny brutto ulegną zmianie.

Płatności prosimy dokonywać w podanych poniżej okresach na konto Zakładu w BS Andrespol na nr. 57 8781 0006 0000 0550 2000 0010 podając w tytule przelewu nr umowy/nr nabywcy, wskazanie wodomierza oraz adres posesji której dotyczy płatność.

TERMINY PŁATNOŚCI:

 • za   I okres płatności do 28.02
 • za  II okres płatności do 30.04
 • za  II okres płatności do 30.06
 • za IV okres płatności do 31.08
 • za  V okres płatności do 31.10
 • za VI okres płatności do 20.12

 

Nowe stawki przy aktualnej stawce VAT wynoszącej 8%  obowiązują od dnia: 15.02.2019 i wynoszą:

I. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

   Grupa W1 – odbiorcy opomiarowani:

         Cena wody – 2,65 zł/ m3, stawka opłaty abonamentowej – 1,65 zł/odb/m-c;

   Grupa W2 – odbiorcy rozliczani w formie przeciętnych norm zużycia wody:

        Cena wody – 2,65 zł/ m3, stawka opłaty abonamentowej – 1,31 zł/odb/m-c;

 II. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

    Grupa K1 – Wszyscy odbiorcy:

        Cena odprowadzania ścieków – 3,62 zł/m3

 

W przypadku zmiany stawki VAT, ceny brutto ulegną zmianie.

Płatności prosimy dokonywać w podanych poniżej okresach na konto Zakładu w BS Andrespol na nr. 57 8781 0006 0000 0550 2000 0010 podając w tytule przelewu nr umowy/nr nabywcy, wskazanie wodomierza oraz adres posesji której dotyczy płatność.

TERMINY PŁATNOŚCI:

 • za   I okres płatności do 28.02
 • za  II okres płatności do 30.04
 • za  II okres płatności do 30.06
 • za IV okres płatności do 31.08
 • za  V okres płatności do 31.10
 • za VI okres płatności do 20.12

 

TARYFY obowiązujące do 14.02.2019 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu informuje, że na podstawie Uchwał Rady Gminy nr XXXV/347/17 oraz XXXV/346/17 ceny brutto za pobór wody i odprowadzanie ścieków oraz abonament od 1.05.2017 r. przy aktualnej stawce VAT  wynoszącej 8%, wynoszą:

 • Pobór wody – 2,62 zł/m3
 • Opłata abonamentowa – 1,00 zł/miesiąc
 • Odprowadzanie ścieków  – 3,52 zł/m3

W przypadku zmiany stawki VAT, ceny brutto ulegną zmianie.

Płatności prosimy dokonywać w podanych poniżej okresach na konto Zakładu w BS Andrespol na nr. 57 8781 0006 0000 0550 2000 0010.

TERMINY PŁATNOŚCI:

 • za   I okres płatności do 28.02
 • za  II okres płatności do 30.04
 • za  II okres płatności do 30.06
 • za IV okres płatności do 31.08
 • za  V okres płatności do 31.10
 • za VI okres płatności do 20.12Godziny pracy

Poniedziałek:              730 - 1530

Wtorek:                      830 - 1700

Środa:                         730 - 1530

Czwartek:                   730 - 1530

Piątek:                         730 – 1500


od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Rejestr Dłużników
×