Strona: [1][2]

BASEN

27 Maja 2019

PRAGNIEMY POINFORMOWAĆ, ŻE W SEZONIE 2019 BASEN OŚRODKA SPORTU I REKREACJI "RELAKS" W WIŚNIOWEJ GÓRZE Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH BĘDZIE NIECZYNNY.

UWAGA !!!

21 Maja 2019

ZAKŁAD GOSPODARKI

KOMUNALNEJ W ANDRESPOLU

Z/S W WIŚNIOWEJ GÓRZE

INFORMUJE,

 

ŻE W DNIU 21 CZERWCA (PIĄTEK) 2019 R.

ZAKŁAD BĘDZIE NIECZYNNY,

DZIEŃ TEN BĘDZIE ODPRACOWANY

W DNIU 25 MAJA (SOBOTA) 2019 R.

W GODZ . 730 – 1500.

UWAGA

15 Kwietnia 2019

 

Wszystkie przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wody muszą być zgłoszone do odbioru przed zasypaniem. Nie zgłoszenie przyłącz do odbioru będzie skutkowałojego odcięciem i do chwili odbioru brakiem możliwości korzystania z niego.

OGŁOSZENIE

22 Października 2018

W związku z dopuszczeniem do użytkowania kanalizacji sanitarnej informujemy mieszkańców w:

  • Wiśniowej Górze - dotyczy ulic: Borowej (do wysokości ul. Konopnickiej), Sosnowej, Wspólnej, Zagajnikowej, Kolorowej, Błotnistej;
  • Justynowie - dotyczy ulic: Staszica, Korczaka, Moniuszki, Nowej (od ul. Ciesielskiego do ul.Głównej);

że od dnia 22.10.2018 r w godzinach pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu

z/s w Wiśniowej Górze można zgłaszać się po warunki techniczne na podłączenie się do kanału sanitarnego.

Prosimy o dostarczenie aktu własności - do wglądu.

Informacja

25 Maja 2018

W związku z wejściem w życie europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), Zakład Gospodarki Komunalnej  zaprasza wszystkich odbiorców do aktualizacji zawartych umów na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków. W tym celu należy udokumentować prawo własności do dysponowania nieruchomością łącznie z aktualnym odczytem wodomierza.

W celu otrzymywania faktur dotyczących płatności za usługi wodno – kanalizacyjne drogą elektroniczną, konieczne jest dostarczenie do siedziby Zakładu, pokój Nr 6 uzupełnionego oświadczenia – akceptacji:

 

Korespondencję dotyczącą rozliczeń należy kierować na adres e-mail: faktury@zgk.andrespol.pl

Strona: [1][2]Godziny pracy

Poniedziałek:              730 - 1530

Wtorek:                      830 - 1700

Środa:                         730 - 1530

Czwartek:                   730 - 1530

Piątek:                         730 – 1500


Godziny pracy kasy Zakładu

Poniedziałek:              800 - 1430

Wtorek:                      900 - 1630

Środa:                         800 - 1430

Czwartek:                   800 - 1430

Piątek:                         800 – 1430

×